HORARIO

    14 abril 2018


Hora Prueba Ronda      
12:00 Disco (800g) MASC. Final        
12:00 Disco (1kg) MASC. Final        
12:15 Disco (1,5kg) MASC. Final Lista de Salida Resultados    
12:15 Disco (1,750kg) MASC. Final        
12:15 Disco (2kg) MASC. Final Lista de Salida Resultados    
12:15 Peso (3kg) FEM. AL Final Lista de Salida Resultados    
12:15 Peso (3kg) FEM. AL Final Lista de Salida Resultados    
12:15 Peso (3kg) FEM. AL Final Lista de Salida Resultados    
12:15 Peso (4kg) FEM. AL Final        
13:15 Peso (3kg) MASC. AL Final        
13:15 Peso (4kg) MASC. AL Final        
13:15 Peso (5kg) MASC. AL Final Lista de Salida Resultados    
13:15 Peso (6kg) MASC. AL Final        
13:15 Disco (800g) FEM. Final Lista de Salida Resultados    
13:15 Disco (800g) FEM. Final Lista de Salida Resultados    
13:15 Disco (1kg) FEM. Final        
13:15 Disco (1kg) FEM. Final Lista de Salida Resultados    
15:00 Altura MASC. AL Final        
15:00 Altura MASC. AL Final        
15:00 Altura MASC. AL Final        
15:00 Altura MASC. AL Final        
15:00 Longitud FEM. AL Final Lista de Salida Resultados    
15:00 Longitud FEM. AL Final Lista de Salida Resultados    
15:00 Longitud FEM. AL Final        
15:00 Longitud FEM. AL Final Lista de Salida Resultados    
16:00 Longitud MASC. AL Final        
16:00 Longitud MASC. AL Final        
16:00 Longitud MASC. AL Final        
16:00 Altura FEM. AL Final Lista de Salida Resultados    
16:00 Altura FEM. AL Final        
16:00 Altura FEM. AL Final Lista de Salida Resultados    
17:00 Triple Salto FEM. AL Final Lista de Salida Resultados    
17:00 Triple Salto FEM. AL Final        
17:00 Triple Salto FEM. AL Final        
17:00 Triple Salto FEM. AL Final        
14 abril 2018